LUTOPE
besturen en
intern toezicht
 Pensioenfondsen

 

LUTOPE
ERVARING

lucie_duynstee

Mijn carrière in de pensioensector is in 1986 gestart. In eerste instantie is dat ca 10 jaar bij verzekeraars geweest, vervolgens ca. 10 jaar bij pensioenconsultancybureau ’s en daarna 8 jaar als directeur van het pensioenbureau van een zelfadministrerend ondernemingspensioenfonds. Sinds 2014 bestaat mijn werk voor het grootste gedeelte uit het zijn van bestuurder en intern toezichthouder bij pensioenfondsen.

Ik heb ontdekt dan het zijn van bestuurder en intern toezichthouder goed bij mij past. Dit komt door een combinatie van een grote diversiteit van onderwerpen, dynamiek in de pensioensector en de verantwoordelijkheid die je draagt als bestuurder en intern toezichthouder. Verder geeft het zijn van bestuurder en toezichthouder mij voortdurend de uitdaging om te blijven leren en te ontwikkelen.

Vanaf 2014 heb ik mijn vaardigheden en kennis voortdurend verder ontwikkeld door het zijn van bestuurder, intern toezichthouder en het volgen van de diverse opleidingen. Het hebben van veel kennis is niet voldoende om alle facetten van de besluitvorming binnen een bestuur te doorgronden en overzien.

Graag wil ik bijdragen aan een evenwichtige en uitlegbare besluitvorming welke ertoe bijdraagt dat er uiteindelijk op de best mogelijke wijze alle belangen worden behartigd. Graag zet ik mij hiervoor in als bestuurder of intern toezichthouder. Mijn gebruikelijke aandachtspunten zijn het pensioendossier, risicomanagement en governance verder heb ik een niveau B op alle deskundigheidsgebieden uit de beleidsregel geschiktheid en ben ik gelijk inzetbaar als bestuurder of intern toezichthouder.

Voor mijn huidige rollen en mijn loopbaan verwijs ik graag naar linkedin. Je kunt hier via groene de cirkel met ln rechtsboven op deze pagina. 

 

.